2019 december 8 - KOZUGYEKERT

Tartalomhoz ugrás
SZÉCHENYI DÍJ a Közügyekért 2019 Díjátadó Ünnepség
Időpont: 2019. december 8 vasárnap 15.00 óra, javasolt érkezés: 14.10-től 14.55-ig
Helyszín: Székesfehérvár, Öreghegyi Közösségi Ház, Fiskális út 93

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Széchenyi Díj a Közügyekért 2019-eos Díjátadó Ünnepségen. Varga István Attila vagyok, a díj társalapítója.

Külön tisztelettel köszöntöm a Széchenyi család tagjait!

A Közügyekért díj névadója Széchenyi István, politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere, a „legnagyobb magyar”.
Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Számos intézmény alapítója és névadója. Széchenyi Béla és Széchenyi Ödön édesapja.
Széchenyi István gyakorlati alkotásai
- folyószabályozás, - lóversenyzés
- 1825-ben felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására-
- kezdeményezte a Lánchíd felépítését, - beindította a gőzhajózást, - részt vett az óbudai hajógyár alapításában, - gőzmalmot létesített
- országszerte népszerűsítette a selyemhernyó-tenyésztést,
- kaszinókat szervezett, melyek a társasági élet központjaivá váltak
- Pestet és Budát kívánta az ország fővárosává fejleszteni
- ő használta először a Budapest megnevezést, - közlekedés fejlesztése
- javasolta a manufaktúrákat, - vasútvonal építése, - téli kikötő
Felolvasom a legnagyobb magyar néhány mondatát:
"Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok hasznossal ne nevelhetné tudományát, mint viszont: alig van oly tudatlan a föld kerekén, kitől egyet s mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni. Minden emberben van valami jó, mint virágokban a méz, s így remélhetem: a közönség engedőleg fogja ezen értekezést fogadni.
Én azt szeretem hinni:* minden jobb lelkű ember bizonyos vágyást hordoz szívében – habár sejtetlen is –: magán, felebarátin s mindenen, ami őt környezi, szüntelen javítni. ….
Előbbre s magasabbra törekedik az ember, ez kétséget nem szenved, s mi azt minden tárgyban láthatjuk.... Soknak, igen soknak célja csak egy: nemes és dicső, s nem egyéb, mint a közjó előmozdítása; de annál különbözőbbek s többfélék azon módok, melyeket mindenki a közcél elérése végett legfoganatosbaknak tart s melyekhez ragaszkodik. Mindegyik építni akar... " Eddig az idézet,,
Hölgyeim és Uraim, megosztok Önökkel néhány gondolatomat:
Mindenkinek tudnia kell, éreznie kell, hogy hol a helye, mi a szerepe az adott társadalomban. Felelősséggel kell tudni segíteni, soha sem célszerű kényszerből tenni valamit. Az ember az egyetlen szabad akaratú lény, így önállóan dönthet a maga és a köz javára!
Tudunk alkotni és különböző minőségű valóságokat teremteni. Természetünknél fogva teremtő lények vagyunk: minden gondolatunkkal, vágyakozásunkkal, érzéseinkkel, félelmeinkkel, szavainkkal és tetteinkkel folyamatosan, még ebben a másodpercben is alkotunk és teremtünk.


Mindenkinek vannak álmai, vágyai. Vannak, akik gyorsabban, vannak, akik lassabban érik el. Érdemes sikerként megünnepelni a célok elérését, hiszen ebből meríthetünk a következőkhöz erőt, lelkesedést.  Törekedjünk elképzelhető és elérhető célok kitűzésére és merjünk nagyot álmodni. Ha kitartóan álmodozunk és vágyakozunk, és hajlandóak is vagyunk megtenni ezekért az álmokért mindent, akkor előbb utóbb megteremtődnek, egyik a másik után.
Az egész út olyan, mint egy Grimm mese. Vannak ijesztő és varázslatos részei, vannak benne segítők és ellenlábasok és tele van sok-sok csodával. Saját legbecsesebb kincsünkhöz vezet, alászállásokon és felemelkedéseken keresztül. Oda vezet ahhoz az aranyhoz, ahhoz a kincshez, amelyet a külső világban soha nem találhatunk meg, mert ott nem létezik. A világ legkellemesebb hellyé tételéhez ez a belső kincs a kulcs, amelyet ha megtalálunk magunkban, az egész külső világot bearanyozza, jobbá és újjá varázsolja.
A világ velünk alakul, mert a változtatást csakis saját magunkon, a hozzáállásunkon tudjuk elkezdeni, elvégezni. Ki kell állni önmagamért, szeretteimért, az életért, amelyet élni akarok. Kreatívan játszhatom az életet. Ha úgy éreznénk, hogy eltévednénk útközben, akkor változtassunk irányt vagy kérjünk segítséget. Ha van merszünk segítséget kérni, akkor mindig kiderül, hogy másoknak is hasonló kihívásaik vannak.  Formatívan, jó irányba fejlesztően kérdezzük gyakran önmagunkat vagy az Univerzumot. Megfelelően feltett lehetőleg pozitív töltésű és célú kérdéseinkre – ami arról amit szeretnénk, mellőzve az esetleges félelemeinket -  mindig a megfelelő választ fogjuk kapni.
Mindig legyünk tudatában annak, hogy a szeretet - önmagunk, mások és a világ minden élő lényének, továbbá a teremtett környezetünk szeretete – valamint a megbocsátásra és a bocsánatkérésre való képességünk, hajlandóságunk ami hozzásegít ahhoz, hogy felelősségteljes felnőtt, érett személyekké váljunk …ezek együttesen mindig kivezetnek minket bármilyen nehézségből, vélt vagy valós problémákból, labirintusokból.
Más és más tehetségeket, készségeket kaptunk az életünkhöz. Akik értenek hozzá azt mondják, hogy a tehetség csak egy dolog, az elszántság és a szorgalom többet nyom a latban. Tudatosítsuk magunkban, hogy mindannyiunknak egyéni felelőssége van közösségünkért és a világunkért. Emberek vagyunk, így aztán sokfélék és különbözőek, nagyon fontos, hogy jó szándékkal közeledjünk egymáshoz és figyeljünk egymásra. Törekedjünk arra, hogy naponta a legalább 1 %-kal jobbak tudjunk lenni és azt adjuk embertársaink és minden lénynek, amit mi is kapni szeretnénk. Mindig köszönjünk meg mindent, legyünk hálásak és bízzunk a csodákban.
Köszönjük szépen! Ezen nemes kezdeményezésben résztvevőknek szeretném még egyszer megköszönni önzetlen felajánlásaikat.
Széchenyi gondolatait idézem: „Haszonszerzés nélkül semmi sem történik a világon. Ne is kívánjunk az emberektől érdekeikkel ellentétes dolgot. De nem olyan alacsony vágy ez. Csak adjunk neki józan irányt, fordítsuk nemes célra, közhaszonra.”
... Tudjuk, érezzük, hogy az önzetlenség, az adni és a segíteni akarás mindig felemel.
Ma és itt ünnepeljük jelöltjeinket!
Azt kívánom, hogy érezzék jól magukat a mai ünnepségen! Köszönöm figyelmüket!
  
Átadom a szót Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnök-asszonyának:
( eddig a köszöntők )

Elsőként átadjuk a támogatói okleveleket és megköszönjük egyben a támogatást:
Támogatói oklevelek átadása:
 1. Aqua Mathias ásványvíz
 2. Aranyalma Cukrászda
 3. Auchan Magyarország Székesfehérvári Áruháza – az oklevelet Tranker Tamás általános vezető veszi át
 4. Csóbor Jenő - Csóbor Pincészet tulajdonosa
 5. Fornetti Fő utca – Komjáthy György
 6. Németh István a Krajcáros Alapítvány elnöke
 7. Mórocz Márta – a Mórocz könyvkötészet társtulajdonosa
Ezt követően kérem a díjazottakat, hogy jöjjenek fel a színpadra, majd üljenek vissza a helyükre, a díjátadó végén pedig egy közös fotóhoz felkérem a díjazottakat és a díjátadókat. Köszönöm szépen.

Előbb jöjjenek a hölgyek a színpadra:

 1. Barabásné Soltész Éva - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Egyesületének az elnöke. Vezetője és megalapítója a „Szabad egy táncra” nyugdíjas klubnak is. Munkája és életvitele példamutató, sok nyugdíjast segít. Jelenleg társadalmi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, a díjat később átadjuk neki.
 2. Hollósiné Bajkai Edit Erzsébet - Az Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív tagja 17 éve. Tűzoltó versenyeken képviseli az egyesületet szép eredményekkel.
 3. Hollósi Sarolta - Rehabilitációs tanácsadó, művelődés-szervező. Összefogja a „kulcsos” gyerekeket, segíti a hátrányos helyzetű családokat. Rendszeresen adományok gyűjtését szervezi melyeket rászorulóknak kioszt, felvilágosító programokat szervez.
 4. Imre Tünde – mentőtiszt - 1993-ban került az Országos Mentőszolgálathoz. „012-ben az OMSZK Közép-dunántúli kirendeltség vezetését bízták rá.
 5. Königné Németh Katalin - Tizenharmadik éve tölti be nagy felelősséggel és leterheltséggel járó munkakört. A HTBK – Honvédség és Társadalom Baráti Kör -  a térség elismert civil szervezetévé vált, amin évente a sok programon közel 20 ezer fő vesz részt.
 6. Simon M. Veronika - Önkéntes munkatársként 2012-től rendszeres támogatója a Krajcáros Alapítványnak és a hadisírok gondozásához kapcsolódó kulturális tevékenységnek. Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas, Kunst Meister festőművész. Sok száz tanítványa tanult meg festeni.

 1. Stettler Zsuzsanna - Hosszú évek óta vezeti a kommunikációs irodát. Munkatársaival folyamatosan pontos információkkal látják el a közvéleményt a várost érintő ügyekről, segítve ezzel az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek munkáját.
 2. Tóthné Pongrác Bea - 2016 óta tagja a Velencei ÖTÉ-nek, az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének ahol másfél éves munkája után elnöknek választották, azóta is lelkiismeretesen végzi munkáját, sokat segítve így másokon.
 3. Varga-Horváth Melinda - Székesfehérváron megalapította a „Köztéri Kincs” csoportot, melynek fő célja, hogy a rászorulókon segít ingyenesen és önként, korábbi felhívásuk: a Köztéri kincs adomány csoport keres olyan gyerekeket akik soha nem voltak étteremben. Legfőképp akit a szülei nem tudnak el vinni ilyen helyre anyagi okok miatt. Várjuk 10 év alatti gyerekek nevét és eltelhetőségét. Mikulásra vendégül látjuk őket!
Most pedig az Urakat fogom szólítani:
 1. Farkas Zsolt - 2013 óta a Tordas Sportegyesület technikai vezetője, szervezi ennek programjait. Az egyesület tagjait megtanította a csapatmunka fontosságára és arra, hogy mekkora felelősség egy közösség érdekeit képviselni. Munkája során sikerült a több mint 2000 fős településen elérni, hogy ma már 350 főnél többen is sportolnak az egyesületükben. Jelenleg 7 szakosztály várja Tordason a sportolni vágyó gyerekeket – komoly utánpótlási munka folyik itt – és a felnőtteket is.
 2. Füzesséri József - 1962 ben született a Borsod-Abaúj kapujának nevezett Szikszón. A középiskola elvégzése után a helyi művelődési házban kezdett dolgozni, ahol az öntevékeny csoportok szerveződését segítette. Itt kötött életre szóló barátságot a művészetekkel és a zenével. 2000-ben került át a Mezőkövesdi Művelődési Központba igazgatónak. A matyó kultúra és a matyó emberek nagy hatással voltak rá, amely pályáját jelentősen meghatározták. 2006-ban lett Szikszó polgármestere és munkája eredményeként Szikszó Abaúj motorjává vált. Embersége, odafigyelése, érzékenysége, számos fiatal részére segített pályájuk megtalálásában, festők, zenészek, énekesek támogatásával segítette a hátrányos térségben élő fiatalok munkáját. A teljesség igénye nélkül nagy büszkeség számára, hogy olyan művészeket támogathatott, mint a mezőkövesdi Csézy, a szikszói Farkas Tamás és Gömöri Máté, akik az operett színház művészei, Kovács Gábor, aki az olaszországi Luccai Operaházban is énekelt, továbbá Molcsányi Jenő és Kavalecz Ildikó festőművészek. Tevékenysége nyomán számtalan jótékonysági rendezvény megszervezésére került sor, melynek bevételéből hátrányos helyzetű beteg gyermekeket támogattak.
 3. Gáspár János - Vezetésével 1992-ben létrejött „A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány”, melynek első nagyszabású rendezvénysorozata a „Mentsük meg a kisvasutakat!” lett. A MÁV vezetőségének támogatásával 1996 óta minden évben megrendezi a Kisvasutak találkozóját.
 4. Kovács Zoltán- Önkéntes munkatársként 2010-től rendszeres résztvevője a Krajczáros Alapítvány hadisírgondozó és a kapcsolódó kulturális tevékenységeknek. Munkásságával idehaza és az országhatárokon átívelően is sokat tesz a köz javára.
 5. Dr. Lepp-Gazdag József Miklós - Részlegvezető sebész főorvos. Helytörténeti kutatásai során talált rá Gróf Széchenyi Ödön alsógödi kötődésére, akiről elnevezett tematikus parkot hozott létre Széchenyi egykori birtokán.
 6. Mihály István - 30 év folyamatos vonulós szolgálat után nyugalmazott tűzoltó százados. Parancsnoki munkája mellett önkéntes tűzoltókat rendszeresen oktat. 2008-tól a segítségével újraszerveződött a Fehérvárcsurgói Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
 7. Mihályi Attila - Katonai iskolái elvégzése után Székesfehérvárra került tiszti beosztásba. 10 év szolgálat után leszerelt, azóta a vállalkozói szférában dolgozik. Rendszeresen támogatja a sport egyesületeket és a civil szervezeteket.
 8. Prépost Tibor - SZVMSZK - Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG elnöke, az országos szervezet gazdasági alelnöke. A vagyonvédelemben végzett kimagasló munkájáért, mellyel segítette a szervezetek munkáját.
 9. Rekettye Róbert - Szerb tűzoltó. Falujának polgármestere és aktív tagja az önkéntes tűzoltó testületnek. Nagy örömmel segíti az anyaországi és külhoni magyarok kapcsolatát különböző rendezvények szervezésével, támogatásával és látogatásával.
 10. Sági István - A Fehérvár Médiacentrum műszaki vezetője. Szinte a kezdetektől dolgozott a Fehérvár TV-nél, dokumentumfilmek, magazinműsorok anyagát forgatta, a képalkotásban jelenleg is részt vesz. Fehérvár és a környék lakossága sok jó információt köszönhet neki.
 11. Sipos Zsolt - Hivatásos tűzoltó Budapest XI. kerületében és önkéntes Alcsútdobozon a csapat újraalakulása óta. Az egyesület egyik motorja, szívvel lélekkel vesz részt az áldozatkész közösségi munkában.
 12. Sütő Zsolt - Alapító tagja 2006 óta a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóságnak, jelenleg parancsnok. Vezetésével 9 településen végzik a beavatkozásokat, mentéseket akár az életük kockáztatásával. A beavatkozásokat – balesetek, tűzesetek, káresetek - az elmúlt 13 évben több száz alkalommal irányította.
 13. Pavo Nikolic - Horvát tűzoltó. 2010 óta a felügyelőbizottság elnöke és aktívan részt vesz az ÖTE – Önkéntes Tűzoltó Egyesület  munkájában. Különösen aktív volt a tűzoltó szertár építkezésénél és a járművek beszerzésénél, valamint a magyarországi együttműködés ápolásában.
 14. Palkovics Lajos - 2005-ben lépett be a Fehérvári Polgárok Egyesületébe, ahol 2007-ben már elnökségi tag volt. 2014-től az egyesület elnöke. Az Egyesület évente átlagosan 20 hagyományőrző, kulturális és gasztronómiai programot szervez, sok ezer helyi lakos örömére.
 15. Pintér László - Polgárőr – a Székesfehérvári Városi Polgárőrség megalapítója, hosszú évtizedeken át titkára, majd 2018-tól elnökeként végezte kimagasló munkáját a köz érdekében – jelenleg társadalmi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, a díjat később átadjuk neki.
 16. Rózsa Gábor - 2001-ben az Auchan áruház nyitó csapatában kezdett dolgozni. 2014-ben pék csoportvezetőnek nevezték ki. Képzések és mestervizsga után 2016 decemberétől a székesfehérvári áruház pékség-cukrász osztályát vezeti. A város több civil szervezetének működését rendszeresen támogatja.
 17. Vakler Lajos - Több évtizede dolgozik a Fehérvár Televízióban szerkesztő-riporterként. Eddig 3 aranytollal jutalmazták munkásságát. Írásai rendszeresen olvashatóak a Fehérvár közéleti hetilapban.
 18. Varga Balázs Tamás - Közel 20 éve vállalkozó, a Regnum Intertrans szállítmányozó Kft-nél 20 alkalmazottat foglalkoztat. A helyi civil szervezeteket rendszeresen támogatja, részt vesz a KÉPES program megvalósításában, melynek keretében Székesfehérvár óvodáinak és iskoláinak korszerűsítését és felújítását anyagilag is rendszeresen támogatja.
 19. Varga Lajos - 1990-es nyugdíjazása óta a Fejér Megyei Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjának tagja. Sportfelelős, majd elnökségi tag lett. 27 éve a parancsnoki szekció vezetője. 2010-ben kiváló munkáját és tevékenységeit elismerve ezredessé léptették elő.
( A műsor végén, a díjak átadása után Záróbeszéd: ) Megköszönöm a sajtó önzetlen segítségét, a Varga-Márfy Kft. dolgozóinak a segítségét és a szervezést, a támogatást pedig szponzorainknak: Kovács Tibor nak, az Aqua Mathias ásványvíz gyártójának, Pass Szilviának, az Aranyalma Cukrászda tulajdonosának, az Auchan Magyarország Székesfehérvári Áruházának, Csóbor Jenőnek - Csóbor Pincészet tulajdonosának, Fornetti Fő utcai boltjának tulajdonosának Komjáthy Györgynek, Németh Istvánnak a Krajcáros Alapítvány elnökének, Mórocz Mártának – a Mórocz könyvkötészet társtulajdonosának, A Szabad Művelődés Házának, Perpetum Alapítványnak, köszönet anyagi és erkölcsi támogatóiknak, a jelölteknek, az itt megjelent vendégeknek.

Hölgyeim és Uraim! Az előtérben innivalókkal és harapnivalókkal látjuk Önöket vendégül. Kívánom mindenkinek a legjobbakat!

​​

A Széchenyi Díj Közügyekért több terület - polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra – jelöltjei részére kerülnek átadásra.

Az alapítók és az elnök célja ezzel a Díjjal az, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal.

Időpont: 2017 december 16 szombat  17.00 óra
Érkezés: 16.15-től 16.55-ig
Helyszín: Székesfehérvár, Öreghegyi Közösségi Ház, Fiskális út 93
Parkolni a Fiskális úton vagy a Selmeci úton lehet
Térképen: https://goo.gl/maps/Kcw2NdFBSCU2
Megközelíthető a helyi járatú autóbuszokkal: 23, 24, 25, 26, 26A, 32


Szervezők: Széchenyi Tímea a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Varga István Attila a Varga-Márfy Kft ügyvezetője, a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők Alapítvány alapítója, a Közügyekért díj kezdeményezője és Varga Lajos a Fehérvári Tűzoltó Egyesület alapítója


Műsor: Himnusz, Köszöntők, Hungarikum Együttes, Díjátadások, Zárszó, Szózat

A rendezvény sajtó nyilvános.


Kérjük, hogy mielőbb jelezzék támogatói és/vagy részvételi szándékukat:  varga@digihigi.hu

PERPETUM Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63.
Adószám: 18503278-1-07
www.perpetum.hu ​
Magnetbank Bankszámlaszám: 16200247-1000 1040-00000000
HU33 162002471000 1040 0000 0000 IBAN szám

Már gyüjtjük a jelöléseket a 2021-es Széchenyi Díj Közügyekért Díjra.

Támogatások: bárki - magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények, vállalkozások -  lehetősége szerint termék, szolgáltatás és/vagy pénzügyi támogatással hozzájárulhat a Közügyekért Díjhoz, az utóbbi esetén a PERPETUM Alapítvány Magnetbankos 16200247-10001040-00000000 számlájára utalva.

Viszonzásként ajánlani tudunk: megjelenítjük a honlapon névvel és logóval, a helyszínen elhelyezzük a cég vagy felajánló reklám-molinóját vagy Roll-Up-ját, esetleges díjátadási lehetőség, meghívás további rendezvényekre.

Kérjük, hogy mielőbb jelezzék támogatói és/vagy részvételi szándékukat: varga@digihigi.hu

A Széchenyi Díj Közügyekért több terület - polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra – jelöltjei részére kerülnek átadásra.

Az alapítók és az elnök célja ezzel a Díjjal az, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal.

Szervezők: Széchenyi Tímea a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Varga István Attila a Varga-Márfy Kft ügyvezetője, a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató Mentők Alapítvány alapítója, a Közügyekért díj kezdeményezője és Varga Lajos a Fehérvári Tűzoltó Egyesület alapítója

PERPETUM Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63.
Adószám: 18503278-1-07
Bank: Magnetbank: 16200247-10001040-00000000
Flag Counter
Magnetbank Bankszámlaszám: 16200247-1000 1040-00000000
HU33 162002471000 1040 0000 0000 IBAN szám
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63.   Adószám 18503278-1-07

Vissza a tartalomhoz